Do priorytetowych działań Fundacji należą:

Działalność w kierunku upowszechniania wolności i praw człowieka a także współpracy i solidarności międzynarodowej.

Promujemy działania sprzyjające wymianie między państwami i narodami doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Działamy na rzecz upowszechniania tolerancji oraz kultury demokratycznej. Nasze projekty mają na celu osiągnięcie zbliżenia między narodami. Członkowie Fundacji w ramach działalności wolontarystycznej świadczą pomoc cudzoziemcom, prowadzą również akcję edukacyjną wśród cudzoziemców na temat ważnych dla świata i Polski wydarzeń.

Działalność na polu kultury i historii, w tym działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje różnorodne działania na gruncie historii i kultury poprzez w szczególności promocje walorów kulturowych Polski, organizacje wystaw artystycznych, festiwali kultur narodów i pikników tematycznych.

Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Od momentu powstania Fundacja wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w ich zrównoważonym rozwoju. Ważną częścią zadań Fundacji jest pomoc w inicjowaniu i organizowaniu własnej przedsiębiorczości. Fundacja posiada również status agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Pracy. Fundacja wpisana jest do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1575/1B.

...