Centrum Doradztwa Prawnego

Fundacja w ramach działalności wolontarystycznej świadczy bezpłatną pomoc administracyjno-prawną cudzoziemcom, dzięki czemu w każdej chwili imigranci mogą uzyskać szybką i profesjonalną pomoc w ważnych sprawach m.in. w zakresie prawa imigracyjnego, osiedlenia, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa spółek handlowych oraz innych.

Akademia Coachingu dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej

Jeżeli jesteś imigrantką, lub Polką w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia w ważnych dla Ciebie sprawach, to zapraszamy na bezpłatne sesje coachingowe. Coaching jest doskonałym narzędziem, który pomaga znaleźć właściwą drogę do celu przy użyciu już posiadanego doświadczenia życiowego, swoich umiejętności, znanych technik i narzędzi, jak również innych osób, z których pomocy można skorzystać. Coaching jest bardzo pomocny w spojrzeniu na swoje sprawy życiowe i działania z innej niż do tej pory perspektywy. Jest bardzo użyteczny w zrozumieniu swoich wartości, celów, motywacji oraz wytyczania własnej drogi życiowej i zawodowej nie tylko na etapie planowania ale także już podczas realizacji. Coaching to metoda współpracy „w cztery oczy”, podczas której klient – a więc osoba coachowana sama decyduje w pełni o tym o czym chce rozmawiać, w jakim zakresie i ile czasu. Coach natomiast, wspiera osobę w jej „drodze”. Wsparcie polega głównie na zadawaniu właściwych pytań, tak więc coaching nie stanowi doradztwa. Coaching może dotyczyć bardzo wielu dziedzin, problemów, relacji itp. Sesje mogą dotyczyć spraw związanych z tożsamością, integracją w Polską, pokonywania trudności, wyznaczania planów życiowych, podejmowania decyzji itd. Sesje mogą odbywać się w języku polskim, angielskim, rosyjskim.

Nabór na sesje rozpoczyna się w dniu 28 stycznia 2011 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
[email protected] z tytułem „coaching”.

Etniczny wieczór

W październiku 2010 wolontariusze Fundacji zorganizowali wieczór etniczny. Podczas imprezy gościło wielu cudzoziemców i Polaków, w sumie około 40 osób. Ideą zorganizowania tego wydarzenia jest przede wszystkim spotkanie się mieszkańców różnorodnego etnicznie i kulturowo miasta. Podczas wieczoru cudzoziemcy – przedstawiciele m.in. Ameryki Południowej, Czech, Rumuni, zaprezentowali tańce regionalne. Muzyka i taniec stanowią doskonałą możliwość zapoznania się innych osób z tradycjami i kulturą innych narodów i przybliżenia tego tak intrygującego i barwnego świata. Celem organizowania tego typu wydarzeń jest pokazanie jak żyją przedstawiciele innych kultur i narodów, a jest to również inspiracja do odkrywania tych dziedzin samodzielnie.

Spotkanie mikołajkowe dla cudzoziemców

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2010 zorganizowaliśmy bal mikołajkowy dla cudzoziemców połączony z degustacją polskich i europejskich tradycyjnych świątecznych potraw. Spotkanie miało wymiar integracyjny, a jego celem było zbliżenie międzykulturowe.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób w tym 35 imigrantów, którzy bardzo żywo zaangażowali się również w przygotowanie tej imprezy. Uczestnicy spotkania w swoich domach przyrządzali tradycyjne potrawy, które następnie przynieśli na imprezę. Na początku spotkania przedstawiciele Brazylii, Francji, Serbii i Bułgarii opowiedzieli o swoich zwyczajach świątecznych i noworocznych. Niespodzianką było zaprezentowanie polskich tradycji świąteczno-noworocznych przez dzieci polskie, które odegrały krótkie scenki z nimi związane. Następnie przedstawiciele Polski zaprosili do degustacji polskich tradycyjnych potraw, a dyskusjom nie było końca. Na koniec odbyła się międzykulturowa impreza taneczna, w prawdzie nie związana z Polską tradycją, ale z pewnością miła dla wszystkich uczestników.

Etniczny wieczór

imigranci

Spotkanie mikołajkowe

imigranci