Zarząd Fundacji Edukacji i Przedsiębiorczości:

Karolina Czernuszyn – Prezes

Beata Stężycka – WiceprezesZałożyciele Fundacji Edukacji i Przedsiębiorczości:

Wojciech Borowik

Prawnik; 1993-1997 Poseł na sejm RP; 1998-2002 Własna działalność gospodarcza (partnerzy: m.in. PZU SA, PZU Życie SA, Petrochemia Płock, AMS SA - największa firma reklamy zewnętrznej w Polsce); 1998-2002 Współorganizator szkoleń dotyczących reformy emerytalnej w Polsce; 2002-2004 Wiceprezes GUS (odpowiedzialny m.in. za szkolenia i badania dotyczące społeczeństwa informacyjnego); 2002-2004 Członek Forum na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego;

Marek Czernuszyn

Przedsiębiorca, menadżer; wieloletnia praktyka w zarządach spółek handlowych i osobowych od początku lat 90-ych; wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami;

Andrzej Toborowicz

Od dwudziestu lat prowadzona własna działalność gospodarcza; członek rad nadzorczych i zarządów wielu przedsiębiorstw; współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego (1988); założyciel-inicjator Fundacji Pomocy Obywatelskiej; urzędnik wysokiego szczebla w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Warszawskim Urzędzie Wojewódzkim;

Elżbieta Jabłońska

Prawnik i menedżer medialny, wykładowca kilku warszawskich uczelni, specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka;

Bogumił Sielewicz

Działacz demokratycznej opozycji; przedsiębiorca; współzałożyciel Warszawskiego Tow. Gospodarczego;

...