Integracja

Istnieją w życiu sprawy, które - bez względu na to, z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich.

Paulo Coelho

flying screens

Edukacja

Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.

Paulo Coelho

flying screens

Inspiracja

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

flying screens
1 Integracja 2 Edukacja 3 Inspiracja

Szansa dla chcących odnieść sukces

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową non-profit. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a udzielający pomocy nie pobierają opłat od osób które korzystają ze wsparcia.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, a także promowania dialogu społecznego i międzykulturowego.

Fundacja stwarza szanse rozwoju Polakom i cudzoziemcom w zakresie kształcenia i podnoszenia własnych umiejętności oraz kwalifikacji, a także rozwoju przedsiębiorczości.
Nasza Fundacja pomaga tym wszystkim, którzy pragną z tych szans skorzystać. Służymy radą i pomocą zarówno tym, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i tym, którzy w inny sposób pragnęliby zwiększyć swoją wartość czy wyrównać szanse. Stwarzamy możliwość osiągnięcia sukcesu, znalezienia pracy, uniknięcia wykluczenia społecznego. Dajemy nowe szanse młodym absolwentom, bezrobotnym, niepełnosprawnym. Wspieramy również cudzoziemców (w tym uchodźców) w integracji z Polską. Troszczymy się o równe szanse dla kobiet i mężczyzn. Każdego traktujemy indywidualnie.
Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości troszczy się o rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Aktualności

16 listopada 2015

Projekt "eIntegracja"

New Business Technologies wraz z Fundacją Edukacji i Przedsiębiorczości realizują projekt „eIntegracja”, którego celem jest nauczenie cudzoziemców obsługi komputera a także wykorzystywanie Internetu do codziennego życia w Polsce. Projekt przeciwdziała zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród cudzoziemców w Polsce poprzez edukacje oraz poprawę dostępu do infrastruktury komputerowej. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest od 2 listopada 2015 r.

16 listopada 2015

Projekt "Droga do samodzielności"

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa realizują projekt „Droga do samodzielności” współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. W ramach projektu wspieramy cudzoziemców z ośrodka na Targówku poprzez organizację szkoleń, warsztatów wykładów ułatwiających im integracje w Polsce. Organizujemy również wydarzenia integracyjne dla Polaków i cudzoziemców m.in. Dni Kultury Kaukaskiej, Dni Kultury Ukraińskiej. Wydajemy również publikacje pokazującą uchodźctwa widzianego oczami dzieci. Publikacja zostanie skierowana do Polaków. Projekt realizowany jest od 2 listopada 2015 r.

16 listopada 2015

Projekt "Integracja Viet"

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa realizują projekt „Integracja Viet” współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. W ramach projektu wspieramy cudzoziemców ze społeczności Wietnamskiej poprzez organizację szkoleń, warsztatów wykładów ułatwiających im integracje w Polsce. Organizujemy również wydarzenia integracyjne dla Polaków i cudzoziemców m.in. Wietnamskiej. Wydajemy również publikacje pokazującą polską tradycję i kulturę. Publikacja zostanie przetłumaczona m.in. na język wietnamski i będzie udostępnia Wietnamczykom. Projekt realizowany jest od 2 listopada 2015 r.

15 października 2012

„Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej”

Strona internetowa związana z projektem „Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej” pod adresem:
http://www.badmed.fep.org.pl
Zapraszamy

30 kwietnia 2012

„Badanie ukrytych przyczyn konfliktów”

Strona internetowa związana z projektem „Badanie ukrytych przyczyn konfliktów” pod adresem:
http://www.bupk.fep.org.pl
Zapraszamy

30 kwietnia 2012

„Integracja i edukacja uchodźczyń”

Strona internetowa związana z projektem „Integracja i edukacja uchodźczyń” pod adresem:
http://www.ieu.fep.org.pl
Zapraszamy

02 kwietnia 2012

Akcja "Podziel się"

Rusza akcja "Podziel się". Przed świętami Wielkanocnymi wolontariusze naszej Fundacji organizują zbiórkę ubrań i żywności, które zostaną przekazane samotnym kobietom z dziećmi przebywających w ośrodkach dla uchodźców.

03 stycznia 2012

Dziękujemy za udział w akcji "Ciepła zima"

W grudniu 2011. dzięki licznym darczyńcom m.in. z Warszawskiego Ursynowa i Mokotowa zebraliśmy ubrania, koce, zabawki i gry dla dzieci itp. Efekty akcji „Ciepła zima" przerosły nasze pierwotne oczekiwania.
Rzeczy trafiły do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Fundację Centrum Praw Kobiet. Uroczyste przekazanie zebranych rzeczy i impreza świąteczna miała miejsce 20 grudnia, co zapoczątkowało świętowanie Bożego Narodzenia w Ośrodku. Spotkanie umiliły zabawy z malowania twarzy dzieci, tworzenie ozdób z koralików, mini kiermasz ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie przez dzieci. Część darów została przekazana również uchodźcom z województwa mazowieckiego. Wyrazy wdzięczności składamy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję.

01 grudnia 2011

Rusza akcja “Ciepła zima” - Zrób paczkę dla potrzebujących.

Koniec roku to czas, kiedy w wielu domach są świąteczne porządki. Nasi wolontariusze tradycyjnie zbierają dla potrzebujących ubrania, zabawki, koce, buty. Przekażemy je tym, którzy ich potrzebują. Zbiórkę rozpoczynamy już w najbliższą sobotę 3 grudnia.

19 września 2011

VI OFIP zakończony sukcesem!

Gratulujemy pomysłów na tegoroczny Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Tegoroczny OFIP składał się z dwóch części – konferencji i Tygodnia Obywatelskiego zakończonego Piknikiem Organizacji Pozarządowych. Jako Fundacja wzięliśmy udział w zorganizowanym Tygodniu Obywatelskim jak również w Pikniku Organizacji Pozarządowych. W imprezie wzięło udział ponad 80 Organizacji, odbyły się pokazy teatrów i różne zabawy dla dzieci.

5 września 2011

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości w dniach 3-4 września 2011 przeprowadziła warsztaty komputerowe dla wolontariuszy. Wolontariusze zostali przeszkoleni z metodyki nauczania seniorów z zakresu obsługi komputera w tym Internetu i poczty elektronicznej. Kompetencje te posłużą w realizacji dalszych projektów mających na celu zaktywizowanie seniorów oraz zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Wolontariusze pełni pozytywnej energii przygotowują cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów. Nabór zostanie ogłoszony w październiku 2011 r.

01 września 2011

Rusza innowacyjny projekt „Zdrowy Umysł” – promocja zdrowego odżywiania w szkołach i przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wykształcenie pozytywnych nawyków żywieniowych wśród społeczeństwa narażonego na stres i intensywną pracę umysłową. Projekt jest realizowany w partnerstwie z przedstawicielami biznesu.

Archiwum

2 maja 2011

„Akademia kobiety sukcesu” - ogłoszenie naboru

Już wkrótce rusza cykl bezpłatnych szkoleń dla kobiet „Akademia kobiety sukcesu”. Podczas pierwszego warsztatu, który odbędzie się w Warszawie w dniu 8 maja 2011, kobiety dowiedzą się jak definiować cele aby osiągnąć sukces, jak realizować marzenia, „budować drzwi” tam gdzie są mury. Więcej w zakładce „Ogłoszenia”.

2 maja 2011

Zakończenie projektu „Coachingi dla kobiet"

Zakończył się projekt „Coachingi dla kobiet”. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że tak wiele Pań dokonało zmiany w swym życiu przez te 3 miesiące wspólnej pracy.
Wszystkie Panie, które znalazły się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w kolejnej edycji naszych zajęć. Planujemy rekrutacje już w połowie czerwca 2011 r. Serdecznie zapraszamy.

28 stycznia 2011

Coaching dla kobiet – ogłoszenie naboru

Otwieramy Centrum Wsparcia Coachingowego dla kobiet imigrantek a także wszystkich kobiet, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie można uzyskać wsparcie coacha w ważnych sprawach osobistych i zawodowych (również w jęz. angielskim i rosyjskim). Więcej w sekcji „Centrum Imigranta”.

15 grudnia 2010

Świąteczna zbiórka - „Gorące serce”

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za przekazanie darów rzeczowych dla potrzebujących rodzin uchodźców! Wszystkie ubrania, naczynia, koce i kołdry bardzo się przydały uchodźcom.

Nawiążemy współpracę z wolontariuszami.
Więcej informacji w sekcji Ogłoszenia